Leht on loomisel! 

Digimaailm ja digipädevused

Visuaalne infoedastamine, infograafikud, arvutigraafika
Microsoft tarkvara
Google tarkvara
Sisuloome, multimeedia, e-portfoolio, koostöö, www.padlet.com
Õppematerjalid ja esitlused www.prezi.com
Õppemängud
Arvutivõrk ja seadmed
Õpihaldussüsteemid www.ekool.eu
e-õpe ja kaugõpe
Digitaalsed hindamised ja tulemuste raportid www.socrative.com
Online videotunnid, salvestatud videotunnid, ekraanivideod
Programmeerimine https://scratch.mit.edu/